Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het gebruik van de AED, onze service of een product dat u bij ons gekocht heeft? U kunt vaak het antwoord zelf heel snel vinden. Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden over ons assortiment en de service.

Help u zelf verder en kijk of uw vraag en antwoord er tussen zit.

Mocht u er niet uitkomen, stuur ons dan uw vraag via ons contactformulier. We helpen u dan zo snel mogelijk verder.

Hoe werkt de AED?

Met een AED is het mogelijk een schok af te geven, die het hart van een slachtoffer als het ware reset. Na het afgeven van de schok wordt geprobeerd het hart weer op gang te brengen. U heeft hierbij de keuze uit een half- en volautomatische AED. Bij de halfautomatische variant dient u zelf op een knop te drukken, om deze schok af te geven. Voordat hiertoe overgegaan wordt, dient u de elektroden volgens de spraak- en/of visuele instructies op het lichaam van het slachtoffer aan te brengen.

De AED voert vooraf altijd een test uit, of het afgeven van een schok noodzakelijk is. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan zal de AED in geen geval een schok afgeven. Dit controlemechanisme maakt dat een AED ook door mensen zonder medische kennis te gebruiken is. U kunt kiezen voor een AED waarop naast Nederlandse, ook Engelse of Franse instructies kunnen worden gegeven. Ideaal voor een omgeving waarin mensen met verschillende nationaliteiten samenkomen.

Zodra iemand in uw omgeving te maken krijgt met een hartstilstand, dient u te beginnen met een hartmassage en mond-op-mondbeademing. Op deze manier verkleint u de kans op blijvend letsel aanzienlijk. Als de AED op de plek van het ongeval is, kan deze uw handelen overnemen. Volg de instructies op het apparaat en laat de defibrillator zijn werk doen. Op het apparaat wordt stapsgewijs toegelicht, hoe u deze prepareert voor het afgeven van een schok aan het slachtoffer.

Bij een hartcrisis is het belangrijk om de reanimatie binnen maximaal vier minuten uit te voeren. Op deze manier blijft de kans op blijvend letsel gering. Door uw AED te combineren met een handige draagtas is deze eenvoudig mee te nemen in geval van nood.

Gebruik van de AED

AED is een afkorting voor Automatische Externe Defibrillator, wat mogelijk voor verwarring zorgt. Er worden immers ook halfautomatische modellen aangeboden! Met Automatische Externe Defibrillator wordt echter bedoeld, dat het apparaat een automatisch gegenereerde schok af kan geven aan het slachtoffer met een hartstilstand. Deze schok leidt ertoe, dat het hart weer op gang gebracht kan worden.

Bij halfautomatische AED’s dient u zelf op een knop te drukken, om de schok af te laten geven. In het geval van volautomatische modellen geeft de AED aan, op welk moment u afstand moet nemen van het slachtoffer. Het apparaat voert de schok vervolgens uit zonder op een knop te drukken. Voor mensen zonder medische kennis is een AED bijzonder prettig! Zij hoeven geen hartmassage of mond-op-mondbeademing te geven, om een reanimatie in gang te zetten.

Een AED helpt u levens te redden! Het is belangrijk om een reanimatie in de eerste vier minuten na de hartstilstand uit te voeren. Zo wordt de kans op blijvend letsel bij een slachtoffer tot een minimum beperkt. Vaak duurt het enige tijd, voordat de ambulancebroeders op locatie zijn. Met een AED kunt u ook zonder medische kennis een reanimatie in gang zetten. Een hartmassage of mond-op-mondbeademing is hierdoor niet langer nodig.

De AED’s zijn voorzien van gesproken instructies en in het geval van de Lifeline VIEW AED ook van visuele instructies. Dit maakt het ook voor mensen zonder medische achtergrond heel eenvoudig om de reanimatie uit te voeren.

We spreken van een hartstilstand op het moment dat het reguliere hartritme van een persoon plotseling chaotisch wordt. Een chaotisch hartritme maakt dat het hart het bloed niet langer op effectieve wijze door het lichaam kan pompen. Dit leidt ertoe dat iemand instort en gereanimeerd moet worden. Het instorten van een slachtoffer gaat gepaard met het stoppen van ademhalen en het niet meer kunnen waarnemen van een hartslag op de pols.

Met een AED kan het hart weer op gang gebracht worden, door een schok af te geven. Het voordeel van een AED is dat deze ook te gebruiken is door mensen zonder medische achtergrond.

Nee, een hartstilstand is niet hetzelfde als een hartaanval. Hoewel beide vormen van een medische ongeval betrekking hebben op uw hart, bestaat er een verschil. Een hartstilstand kan worden aangemerkt als een elektrisch probleem, terwijl het probleem bij een hartaanval in de “afvoer” zit. Onder deze afvoer verstaan we in dit geval de kransslagader, die bijvoorbeeld door een aderverkalking wordt afgesloten. Vaak gaat een hartaanval gepaard met pijn op de borst.

Normaliter hoeft een hartaanval niet fataal te zijn. Een hartaanval kan echter een hartstilstand uitlokken, welke wel fataal kan worden. Reden genoeg om ook bij een hartaanval zo snel mogelijk voor medische hulp te zorgen.

Vaak wordt gedacht dat een hartstilstand voornamelijk voorkomt onder ouderen. Deze gedachte is niet correct! Ook onder jongeren kan een hartstilstand voorkomen. Het is echter wel zo, dat de kans op een hartstilstand toeneemt naarmate u ouder wordt. Ook loopt u een groter risico op een hartstilstand, wanneer u al eens te maken heeft gehad met een hartaanval. Een hartaanval zou kunnen leiden tot een hartstilstand.

Daarbij is de kans op een hartstilstand niet per definitie gekoppeld aan uw conditie. Ook een goed getrainde atleet loopt het risico slachtoffer te worden van een hartstilstand. Niet voor niets wordt aangeraden om een AED te gebruiken op sportclubs.

AED’s kunnen de overlevingskans sterk vergroten bij een hartstilstand. De Nederlandse Hartstichting spoort buurten en wijken daarom aan om gezamenlijk een AED te kopen. Op de website van de Nederlandse Hartstichting vindt u een handige tool, die u een overzicht biedt van de AED’s in uw omgeving. Mocht er nog geen AED in uw buurt hangen, dan geeft de Nederlandse Hartstichting u tips voor het opzetten van een BuurtAED-actie. Door gezamenlijk geld in te zamelen hoeft de aanschaf van een AED niet veel te kosten per huishouden! De hele buurt profiteert van een AED.

Heeft u al een AED? Meld deze aan bij de Nederlandse Hartstichting, zodat zij deze aan hun overzichtskaart toe kunnen voegen.

Krijgt iemand in uw omgeving een hartstilstand? In dat geval is het belangrijk zo snel mogelijk over te gaan op een reanimatie. Begin met een hartmassage en mond-op-mondbeademing, totdat de AED aanwezig is. Volg vervolgens de instructies van de AED, om de reanimatie door te zetten. Een AED geeft een schok af aan het slachtoffer. Met deze schok wordt geprobeerd het hart weer op gang te brengen. De kans op blijvend letsel neemt hierdoor af. Een AED is ook te gebruiken door mensen zonder medische kennis.

Het is erg belangrijk om een reanimatie in de eerste vier minuten na de hartstilstand uit te voeren. Na deze periode neemt de kans op blijvend letsel sterk toe.

Zodra u opmerkt dat iemand in uw omgeving een hartstilstand heeft, dient u direct in actie te komen. De kans op blijvend letsel is het kleinst, wanneer de reanimatie in de eerste minuut na een hartstilstand wordt uitgevoerd. Zorg er in ieder geval voor, dat de reanimatie binnen vier minuten in gang gezet is. Totdat de AED op de locatie van het medisch ongeval is, kunt u een hartmassage en mond-op-mondbeademing uitvoeren. Dit vergroot de kans op overleving aanzienlijk.

Een AED geeft een schok af aan het slachtoffer, waarmee het hartritme weer op gang gebracht wordt. Mocht er binnen tien minuten nog geen reanimatie uitgevoerd zijn, dan is de kans op overleving minimaal.

Een reanimatie zorgt ervoor dat er extra tijd wordt gewonnen, om het slachtoffer in leven te houden. Begin daarom bij een hartstilstand zo snel mogelijk met mond-op-mondbeademing en een hartmassage. Reanimeren alleen is echter niet voldoende! Er moet een schok worden toegebracht om het hartritme weer normaal te krijgen. Niet voor niets is het gebruik van een AED tegenwoordig een vast onderdeel in reanimatietrainingen.

Voor het gebruik van een AED hoeft u overigens niet per definitie een training gevolgd te hebben. U kunt de instructies van het apparaat opvolgen om de schok aan een slachtoffer af te geven. Kies tussen modellen met enkel gesproken instructies en een variant met gesproken- en visuele instructies.

Een AED is zo ontworpen, dat deze heel eenvoudig te gebruiken is. U kunt kiezen tussen een AED met enkel gesproken instructies en defibrillators met zowel gesproken-, als visuele instructies. Dit maakt het uitvoeren van een reanimatie met de AED ook voor mensen zonder medische achtergrond eenvoudig. Wist u dat het zelfs mogelijk is om de instructies in meerdere talen op het apparaat te laten installeren?

Bij de aanschaf van een AED heeft u de keuze tussen een half- en volautomatische AED. In het geval van de halfautomatische AED dient u zelf op een knop te drukken om een schok toe te dienen. Bij de volautomatische AED gebeurt dit automatisch.

Voor veel mensen is de eenvoud van het gebruik van een AED een belangrijke reden om dit apparaat aan te schaffen. Ook zonder medische achtergrond kunt u de AED gebruiken voor een reanimatie. De AED is zo ontworpen, dat deze verschillende controlemechanismen heeft. Zo wordt altijd eerst gekeken of er wel een schok aan het slachtoffer moet worden afgegeven. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u dit niet forceren met een druk op de knop. De kans op fouten is hierdoor minimaal.

Daarbij wordt een gebruiker van de AED middels gesproken instructies begeleid. In het geval van de Lifeline VIEW AED kunnen ook visuele instructies bekeken worden om de reanimatie op de juiste wijze uit te voeren.

De AED’s die door Defibtech verkocht worden, zijn allen gecontroleerd door de FDA. Dit is de Amerikaanse variant van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarbij hebben studies aangetoond, dat een AED sneller en nauwkeuriger kan vaststellen wat het hartritme van een slachtoffer is. Mocht blijken dat deze chaotisch is, dan kan het apparaat een schok afgeven om het hartritme te resetten.

Als blijkt dat het hartritme niet chaotisch verloopt, dan zal er geen schok worden afgegeven. De kans op fouten is hierdoor zeer klein, bij het gebruik van een AED. U kunt de AED combineren met een wandpaneel van DefibCom. Zo wordt u tijdig gewaarschuwd als onderdelen vervangen moeten worden.

Defibtech richt zich sinds 2003 op het leveren van kwalitatief hoogwaardige defibrillators. Niet alleen willen we u een hoge kwaliteit bieden, ook gebruiksgemak staat bij ons hoog in het vaandel. De AED moet door mensen zonder medische achtergrond te gebruiken zijn. Deze missie heeft ertoe geleid, dat er in de afgelopen jaren een groot aantal mensen gered is na een hartstilstand.

Een reanimatie uitvoeren middels een hartmassage en mond-op-mondbeademing is vaak lastig en daarbij niet voldoende. Er moet een schok worden afgegeven om het hartritme te kunnen resetten. De AED’s van Defibtech helpen u hierbij!

Standaard worden de AED’s van Defibtech uitgevoerd met een bijzonder duurzame lithium batterij. Het is afhankelijk van het type AED wat u koopt, wat de gemiddelde levensduur van deze batterij is. Zo gaat de batterij van de Defibtech Lifeline AED, net als de batterij in de Lifeline AUTO AED gemiddeld genomen 7 jaar mee. De batterij van de Lifeline VIEW AED en de Lifeline VIEW AUTO AED heeft een gemiddelde levensduur van 4 jaar.

Afhankelijk van het aantal keer wat een AED gebruikt wordt, kan deze levensduur iets langer of korter zijn. Ook de omstandigheden waarin de AED bewaard wordt, in het bijzonder de temperatuur en luchtvochtigheid, hebben invloed op de levensduur van de batterij.

Niet alleen de batterij zal eens in de vier tot zeven jaar vervangen moeten worden. Ook de elektroden dient u eens per twee jaar te vernieuwen. Zelfs wanneer deze niet gebruikt zijn! Op deze manier bent u ervan verzekerd, dat de AED naar behoren functioneert op het moment dat iemand in uw omgeving te maken krijgt met een hartstilstand.

De AED is zo ontworpen, dat deze regelmatig zelfchecks uitvoert. Het apparaat controleert hierbij zelf, of deze gebruikt kan worden voor een reanimatie. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt dit middels LED-indicatoren aangegeven. Ook hoort u hierbij een schel, hoog geluid. Het kan interessant zijn om voor een onderhoudscontract van DefibCom te kiezen. Zo heeft u zelf geen omkijken naar het onderhoud van uw AED!

Sinds 2002 is het voor iedere burger toegestaan om een AED te kopen of te huren. Dit valt te verklaren door het toegenomen gebruiksgemak van deze apparaten. De handige gesproken en visuele instructies maken dat de AED ook voor mensen zonder medische achtergrond te gebruiken is. Het gebruik van een AED is onder meer interessant voor sportverenigingen, bedrijven en bijvoorbeeld grote appartementencomplexen.

Tegenwoordig is het gebruik van een AED standaard onderdeel van een reanimatiecursus. Het is echter niet per definitie zo, dat u deze cursus gevolgd moet hebben om de AED naar behoren te kunnen gebruiken. Controlemechanismen in de AED minimaliseren de kans op fouten.

Wanneer u het kopen van een AED overweegt, zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Let bijvoorbeeld op het gebruiksgemak van de defibrillator! Biedt de AED u enkel gesproken instructies, of is deze ook voorzien van een geïntegreerd LCD-scherm met visuele instructies? De Lifeline VIEW AED van Defibtech kan daarbij geleverd worden met instructies in meerdere talen. Combineer het Nederlands met het Engels of Frans.

Daarbij is het raadzaam om de verschillen te bekijken tussen een half- en volautomatische AED. Bij een halfautomatische AED dient u zelf op een knop te drukken om een schok af te geven. De volautomatische AED doet dit zonder druk op de knop.

Defibtech heeft haar AED’s vanaf de basis ontworpen, waarbij we sterk rekening gehouden hebben met het gebruiksgemak hier van. Een AED moet door iedereen te gebruiken zijn, ook wanneer u geen medische kennis heeft. Om in deze missie te slagen, hebben we verschillende technologische vernieuwingen in onze defibrillators verwerkt. Kijk bijvoorbeeld eens naar het LCD-scherm, die u visuele instructies geeft voor het uitvoeren van een reanimatie.

Geïntegreerde controlemechanismen voorkomen daarbij dat er fouten worden gemaakt. Mocht het hartritme bijvoorbeeld normaal zijn, dan kan er geen schok worden afgegeven door de AED. Ook bieden we u diverse bijpassende accessoires, die het gebruik en onderhouden van de AED nog eenvoudiger maken.

Op onze website vindt u een compleet overzicht van de AED’s die wij momenteel aanbieden. Kies tussen de Lifeline AED, Lifeline AUTO AED, Lifeline VIEW AED en Lifeline VIEW AUTO AED. Naast deze werkende defibrillators bieden we modellen aan voor trainingen. Deze kunnen geen schok afgeven, maar laten cursisten wel zien hoe het apparaat gebruikt moet worden. Ideaal voor een reanimatiecursus! Bij ieder van deze producten vindt u een uitgebreide productomschrijving met meer informatie.

Voor het bestellen van een AED kunt u terecht bij Medizon, te bereiken op het telefoonnummer 050 – 313 30 96 of per e-mail via info@defibtech.nl

Wanneer u voor een kwalitatief hoogwaardige AED van Defibtech kiest, wordt deze standaard geleverd met een fabrieksgarantie van 8 jaar. Onze producten zijn gecontroleerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), om u te kunnen verzekeren van een hoge kwaliteit.
Overigens betekent een fabrieksgarantie van 8 jaar niet, dat het apparaat na deze periode niet meer te gebruiken is. Bij een normaal gebruik en passend onderhoud aan uw AED van Defibtech zal deze in veel gevallen aanzienlijk langer meegaan. Laat uw AED automatisch monitoren met de service van DefibCom. Zo weet u precies, wanneer deze onderhouden of vervangen moet worden.

Wanneer u zich in een 6-minutenzone bevindt, kunnen mensen u binnen zes minuten van de juiste hulp voorzien bij een hartstilstand. Concreet bestaat het bieden van de juiste hulp uit drie stappen, namelijk: het inschakelen van een ambulance via 112, het starten van de reanimatie en het inzetten van een AED. Des te eerder aan de reanimatie begonnen wordt, des te groter is de overlevingskans. Daarbij wordt de kans op een blijvende hersenschade aanzienlijk verkleind. Een ambulance doet er vaak acht tot tien minuten over om de op plek van de hartstilstand te komen.

Tip: meld u aan voor een oproepsysteem in de buurt, wanneer u weet hoe u een reanimatie uit moet voeren! Bij een hartstilstand kan dit oproepsysteem worden ingeschakeld om mensen te benaderen, die een reanimatie uit kunnen voeren. Het gaat hierbij om burgerhulpverleners, die vrijwillig onderdeel zijn van dit netwerk.

De Nederlandse Hartstichting stimuleert wijken om hun buurt hartveilig te maken. Concreet bestaat het hartveilig maken van een buurt uit twee verschillende stappen. Zorg allereerst voor een actief oproepsysteem, waarbij omwonenden zijn aangesloten die een reanimatie uit kunnen voeren. Bij een hartstilstand kan dit oproepsysteem gebruikt worden! Zo is er snel een burgerhulpverlener op de lek van het ongeval bij een hartstilstand.

Naast een actief oproepsysteem is ook een AED een essentieel onderdeel van een hartveilige buurt. Niet alleen burgerhulpverleners kunnen de AED gebruiken bij het uitvoeren van een reanimatie. Ook mensen zonder kennis over reanimaties kunnen de AED inzetten om slachtoffers van een hartstilstand te helpen. Op moderne AED’s wordt middels videobeelden toegelicht, hoe een reanimatie kan worden uitgevoerd.

Storing en uw AED

De AED is van verschillende indicatoren voorzien, die u vertellen of het apparaat naar behoren werkt. Rechtsboven vindt u de ASI-indicator, die iedere vijf seconden groen zou moeten oplichten. Wanneer dit het geval is, werkt de AED correct. Mocht het lampje uit blijven staan, rood branden of een rood knipperend signaal geven, dan moet uw AED onderhouden worden. Mogelijk is een van de onderdelen versleten, waardoor de defibrillator een storing geeft. Klik hier om meer te lezen over het uitvoeren van de zelfchecks.

Kijk ook eens naar de mogelijkheid om uw AED te koppelen aan DefibCom. Deze partij kan uw AED op afstand monitoren en u waarschuwen in het geval van een storing.

Handleidingen

Hoewel de AED’s van Defibtech zo ontworpen zijn dat ze u een optimaal gebruiksgemak bieden, kan het prettig zijn om vooraf een handleiding door te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die een Lifeline Trainer AED willen gebruiken tijdens een reanimatiecursus. Deze Lifeline Trainer AED geeft geen schok af, maar laat cursisten wel precies zien hoe de AED werkt.

Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie om meer te weten te komen over de werking van de AED en software hiervoor. Neem vrijblijvend contact met ons op, wanneer u nog vragen heeft over de werking van de AED.

Video’s

Naast de video’s die door de Lifeline VIEW (AUTO) AED van Defibtech worden getoond, vindt u op internet diverse instructievideo’s. Kijk eens op deze pagina, wanneer u meer wilt weten over het functioneren van de defibrillators uit ons assortiment. Ook vindt u in de productomschrijvingen van onze producten video’s, waarin de AED’s verder worden toegelicht. Het geeft u een goed beeld van de manier waarop u ze dient te gebruiken bij een reanimatie.

Tot slot kan het interessant zijn om onze nieuwspagina’s in de gaten te houden. Hier worden regelmatig nieuwe berichten geplaatst, met daarin video’s over de werking van AED’s.

Bestellen

U kunt gebruik maken van de menustructuur bovenin en aan de linkerkant of gebruik maken van de zoekfunctie. U kunt zoeken op trefwoord, productnaam of bestelnummer. Niet gevonden wat u zocht? Neemt u dan contact met ons op: bel naar 050 – 313 17 05 of mail naar info@defibtech.nl.

1. Bekijk onze webwinkel en zoek uw artikel(en). Als u op het product klikt, krijgt u meer informatie over het artikel. Als u op de knop ‘Bestel’ klikt, voegt u het product direct aan uw winkelmandje toe.
2. Met de knop ‘Plaats in winkelmandje’ bij de artikelinformatie, voegt u het product ook aan uw winkelmandje toe.
3. Als u besteld heeft, gaat u automatisch naar ‘Uw winkelmandje’. Hier ziet u een overzicht van de artikelen die u geselecteerd heeft. U kunt het aantal nog aanpassen of de bestelling helemaal annuleren.
4. Bent u klaar met winkelen? Klik dan, in uw winkelmandje, op de knop ‘Product(ten) bestellen’.
5. Om uw bestelling veilig en verantwoord te kunnen verwerken, vragen wij enkele persoonlijke gegevens.
6. Als u dit heeft gedaan, klikt u op de knop ‘VERDER MET AFREKENEN’. U krijgt een bevestiging van uw bestelling.

U kunt ervoor kiezen om uw bestelling op een ander afleveradres te laten bezorgen, bijvoorbeeld op uw werk. Klik onder “uw gegevens” op “ander afleveradres” en hier vult u de juiste gegevens in.

Dat kan. Dit kunt u aangeven tijdens het afrekenproces. U ontvangt van ons bericht wanneer uw bestelling afgehaald kan worden.

U ontvangt per email een orderbevestiging met een overzicht van de geplaatste bestelling.

Wanneer u de bestelling wilt wijzigen of annuleren adviseren wij u contact met ons op te nemen: bel naar 050 – 313 17 05 of mail naar info@defibtech.nl

Betalen

U kunt betalen middels: iDEAL, Afterpay of per proforma-factuur.

Jazeker! Met iDEAL rekent u veilig en makkelijk af binnen uw vertrouwde internet betaalomgeving bij: • ABN Amro • ASN Bank • Friesland Bank • ING • Rabobank • SNS Bank • Triodos Bank • Van Lanschot Bankiers

Wanneer u tijdens het bestelproces in de webshop kiest voor de proforma-factuur; dan ontvangt u de proforma inclusief betaalinstructies per e-mail. Wanneer het factuurbedrag bij Defibtech is binnengekomen, wordt de bestelling verzonden.
Wanneer u vragen heeft over de bestelling of de betaling daarvan, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Tel. 050 – 313 3096 of info@defibtech.nl

Verzend info

De bezorgkosten zijn afhankelijk van de ordergrootte. Voor orders onder de € 50,- rekenen wij € 7,50 voor bezorgkosten. Orders boven de €50,- worden gratis binnen Nederland verstuurd.

Producten worden in de regel, als ze op voorraad zijn, dezelfde of volgende werkdag verzonden. Wanneer dat niet lukt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. De bezorging is in handen van PostNL.

Als een artikel niet op voorraad is, krijgt u daar via de mail bericht over. De levertijd is dan iets langer.

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren wanneer een product niet binnen de aangegeven termijn geleverd kan worden. U wordt per email op de hoogte gebracht.

Alle leveringen worden uitgevoerd door PostNL. Indien u niet thuis bent, zal de bode het pakket een dag later opnieuw aanbieden. Mocht u bij deze tweede bezorging ook niet thuis zijn, dan kunt u het pakket bij het postkantoor ophalen. U ontvangt dan een bericht van de postbode in uw brievenbus, waarop op staat waar u het pakket kunt afhalen.

Tip: U kunt uw bestelling ook op uw werk laten afleveren, dan weet u zeker dat u het snel ontvangt.

Het is helaas niet mogelijk om een bezorgafspraak te maken. We zijn afhankelijk van de chauffeursroute van PostNL.

Defibtech Nederland levert in principe alleen in Nederland. Wanneer u leveringen in het buitenland wenst, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag.

Retourneren

Instructies voor het retourneren kunt u vinden op onze klantenservice pagina: retourneren.

De verantwoordelijkheid en de kosten van het retourneren komen voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen (in geval van gebreken bijvoorbeeld). Wanneer u de bestelling ongefrankeerd terug stuurt zijn wij genoodzaakt extra kosten à € 12,50 in rekening te brengen.

U heeft het recht uw bestelling binnen 30 dagen te retourneren. Het recht op restitutie vervalt na 30 dagen. De terug-stuur procedure treft u hier.

Als er iets niet klopt met de bestelling die u heeft ontvangen of (een deel van) uw bestelling is beschadigd, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u dan adviseren wat te doen en u helpen het probleem op te lossen! Bel naar 050-313 17 05 of mail naar info@defibtech.nl.

Prijzen

De prijzen van alle vermelde producten op de website van defibtech.nl zijn exclusief BTW.

Klantenservice

Heeft u een vraag en heeft u het antwoord niet kunnen vinden op onze veel gestelde vragen en antwoord pagina? Neem gerust contact met ons op via 050 – 313 3096 of info@defibtech.nl. Ons team staat graag voor u klaar.

0
Voor je ons verlaat...
Vul uw e-mailadres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.