AED advies of vragen? Bel: 050 - 313 17 05

Defibtech nieuws

Hypotheek Service nu ook 100% Hartveilig

27-07-2017

Hypotheek Service nu ook 100% Hartveilig

Hypotheek Service heeft haar kantoren in Leek en Roden voorzien van Defibtech AED’s. Daardoor kunnen de hypotheekadviseurs snel en adequaat reageren wanneer er een hartstilstand op de kantoren of in de directe omgeving plaatsvindt.

Tjebbo Postma van Hypotheek Service legt uit dat hij de AED’s niet alleen voor z’n medewerkers en klanten beschikbaar wil stellen, maar dat ook buurtbewoners  dag en nacht over de apparatuur moeten kunnen beschikken. Daarom zijn de AED’s aan de buitenkant van de kantoren in speciale AED-kasten geplaatst. Deze kasten hebben verwarmingselementen en een ventilator, zodat de AED’s niet te koud of te warm worden opgeslagen.

Steeds meer mensen zijn getraind om een AED te gebruiken. Een deel van deze mensen heeft zich aangemeld in het platform van HartslagNu. Zij worden via de 112-meldkamer gealarmeerd om een slachtoffer van een hartstilstand te reanimeren en defibrilleren. In veel gevallen kunnen deze vrijwillige burenhulpverleners levensreddend werk verrichten voordat de ambulance ter plaatse is. Ook de medewerkers van Hypotheek Service zijn getraind en aangemeld bij HartslagNu (harttslagnu.nl). Maar dat is natuurlijk niet genoeg.

Om een buurt HartVeilig te maken is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden voor het platform van HartSlagNu.  Iedereen die in het bezit is van een geldig reanimatie certificaat kan meehelpen zijn buurtgenoten te redden. Dus meldt u zich aan en maak uw buurt 100% HartVeilig.


Bron: Medizon B.V.

Defibtech Nederland aangesloten bij MVO Nederland

20-06-2017

Defibtech Nederland is per 1 juni 2017 partner geworden van MVO Nederland. MVO Nederland is een organisatiedie bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijeen brengt om samen maatschappelijke problemen op te lossen. MVO Nederland streeft naar een wereld die volledig klimaatneutraal is, met gelijke rechten voor iedereen. Als partner van MVO Nederland draagt Defibtech Nederland met haar activiteiten, actief bij om deze idealen te realiseren; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

MVO Activiteiten
Door te innoveren/investeren in nieuwe technologieën draagt Defibtech Nederland bij aan een verbeterde leefomgeving. Zo is er in software geïnvesteerd om AED onderhoudsbezoeken efficiënter in te plannen,waardoor het brandstof verbruik met 30% isgereduceerd. Tevens realiseert de software dat het onderhoud volledig papierloos wordt verricht, waardoor er geen papier wordt verspild. De nieuwste ontwikkeling op het gebied van duurzaam onderhoud is DefibCom. DefibCom is een innovatieve technologie die ervoor zorgt dat uw AED 24/7 op afstand wordt gemonitord. Door de AED te monitoren worden batterijen en electroden ‘just in time’vervangen. Hierdoor worden verbruiksonderdelen optimaal benut en pas vervangen wanneer de houdbaarheidsdatum bijna wordt bereikt.

Doordat Defibtech Nederland is aangemeld bij Stibat en RTA, wordende gebruikte onderdelen met zorg verwerkt.Stibat draagt als kenniscentrum zorg voor een wettelijk correcte wijze van inzamelen en recyclen van batterijen. RTA draagt zorg voor de verplichte verwijderingsbijdrage waaraan elektronische apparatuur moet voldoen. De bijdragen worden ingezet voor het verantwoord demonteren en recyclen van ingeleverde apparatuur.

Voor meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunt u kijken op de website van MVO Nederland: https://mvonederland.nl/organisatie/defibtech-nederland


Bron: Medizon B.V.

Winnares neemt Defibtech View Trainer in ontvangst

19-04-2017

Het Defibtech-Nederland team was op het 14e NRR-congres (Nationale Reanimatie Raad) te Nieuwegein. Dit jaar organiseerde Defibtech een verloting voor alle bezoekers van het congres, waarbij iedereen een kans maakte om een Defibtech View Trainer ter waarde van €585,- te winnen. De reacties op de eerste AED trainer, die zowel akoestische- als visuele ondersteuning biedt, waren erg positief. Dit resulteerde in groot aantal deelnemers voor de verloting.
De gelukkige winnares van de verloting is Ria uit Capelle aan den IJssel, die vorige week de View Trainer in ontvangst mocht nemen. Ria heeft aangeven erg blij te zijn met haar nieuwe AED trainer, die veel gebruikt gaat worden bij het verzorgen van opleidingen op het gebied van Eerste Hulp en Bedrijfshulpverlening.


Bron: Medizon B.V.

DefibCom, optimale controle over uw AED

04-04-2017

Unieke samenwerking tussen Medizon, HartVeilig Wonen en KPN.
Medizon introduceert DefibCom. DefibCom is een intelligente oplossing waarmee Defibtech AED’s op afstand kunnen worden gemonitord met behulp van de modernste communicatiemiddelen. DefibCom maakt gebruik van het snelste en meest dekkende netwerk voor productmonitoring, LoRa. LoRa wordt ook vaak in één adem genoemd met Internet of Things (IoT).
Dankzij deze toepassing wordt uw AED op afstand gecontroleerd op aanwezigheid en of deze gebruiksklaar is. Daarnaast worden zaken als temperatuur en luchtvochtigheid bewaakt.

Lees hier meer >>


Bron: Medizon B.V.

AED advies of vragen?

Bel: 050 - 313 17 05  of   CONTACT ONS